مراسم افتتاحیه آژانس مسافرتی پرسیا  توس(دفتر نمایندگی ایران)زیرمجموعه هلدینگ تارا باحضور رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور جناب آقای ارباب خالص ، مشاور مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی جناب آقای دکتر جواهر زاده ، پیشکسوتان ، مدیران و دست اندرکاران صنعت گردشگری استان خراسان رضوی در هتل تارا برگزار شد.