شهرستان تاریخی خور و بیابانک از شرق به یزد، و از غرب به نائین می‌رسدو در دشت کویر ایران و استان اصفحان واقع شده است. کویر شرقی خور با اشکال لانه زنبوری و تپه های شنی که با وزش باد به اشکال مختلف در می‌آیند و همچنین دریاچه نمک خور از جذابیت های توریستی این منطقه اند. بخش عمده شهرستان خور را سرزمینی کویری تشکیل می‌دهد که جاذبه های منحصربفردی دارد. در هر نقطه از این کویر تپه های بزرگی از ریگ پدید آمده است که با وزش باد تغییر شکل می‌دهند و هر یک نام خاصی دارند، مثل ریگ‌جن، تخت عباسی و … .

آثار باستانی و تاریخی این ناحیه شامل قلعه های تاریخی،مساجد،قنات و دریاچه نمک می باشد که برای هر کدام روایت و داستان باستانی وجود دارد.