زردگاه در ۱۸۰ کیلومتری طبس، لقب سرسبز ترین کویر ایران را به خود اختصاص می‌دهد و این سرسبزی را مدیون نخلستان های این روستاست که منظره ای شگفت انگیز پدید آورده است. روستای زردگاه روستایی پلکانی است، و از جذابیت های آن می‌توان به چشمه آب گرم و استخر کوچکی برای آبتنی ، آسمان شب بی نظیرشاره کرد.