کویر شهداد در بخش شهداد و 100 کیلومتری استان کرمان و در دشت لوت قرار گرفته‌است.کویر شهداد زیباترین و در عین حال گرم ترین نقطه جهان بشمار می آید.

این بیابان کمپ خوب و مجهزی هم دارد که کار را برای دوستداران سافاری ساده تر و البته ایمن تر می کند. برای رسیدن به کمپ کویری شهداد باید از دو کیلومتری جاده شهداد به ماهان وارد جاده شهداد ـ نهبندان شد و پس از طی مسافت ۱۵ کیلومتر وارد جاده کمپ کویری شد. (سمت شرق جاده) بعد از ورود به جاده کمپ پس از طی مسافتی  حدود ده کیلومتر به کمپ کویری شهداد می رسید.

 شهداد در گذشته مرکز ایالت آراتا بوده‌است. همچنین قدیمی‌ترین پرچم فلزی در جهان با عنوان درفش شهداد در این منطقه کشف شده‌است که اکنون در موزه ملی نگهداری می شود.

این منطقه شگفتی های بسیاری دارد از جمله گندم بریان یا ریگ سوخته که در 80 کیلومتری کویر شهداد می باشد و در تابستان دمایی نزدیک 100 درجه سانتیگراد دارد و توسط ناسا بعنوان گرم ترین نقطه جهان شناخته شده است.