علت نام این غار وجود مجسمه هفت متری شاپور اول ساسانی در ابتدای غار است. این غار در درون کوه قرار دارد و ارتفاع آن 15 متر است. دخمه‌هایی دست‌ساخته در سمت چپ ورودی غار قرار دارند. غار شاپور از سه بخش تقسیم‌شده است: بخش اول که هموار است و بیشتر بازدیدکنندگان را شامل می‌شود، در حدود 80 متر طول دارد. در انتهای این بخش پرتگاهی قرار دارد که در دو طرف آن طاقچه‌های بزرگی قرار دارند که دیوارهای کنار آن‌ها صاف و صیقلی شده‌اند و این‌طور به نظر می‌رسد که آماده نقش تراشی بوده‌اند. بخش سوم شامل دو آب‌انبار که در کنار هم بر روی سنگ در انتهای سمت چپ کنده‌شده است، می‌شود که آب‌هایی که از سقف غار می‌چکند درون آن‌ها جمع می‌شده است و از آن استفاده می‌کردند.