پاسپورت یا گذرنامه  سندی ست برای خروج از کشور که توسط آن ، شخص مسافر شناسایی می گردد.پاسپورت شما تاییدکننده این است که شهروند کدام کشور می باشید.

 

ویزا یا روادید  مجوزی ست که در قالب برچسب و یا لیبیل در یکی از صفحات  پاسپورت ( و یا سند چاپی ) شما درج میگردد و نشان دهنده این است که شما از کشور مقصد خود مجوز ورود ، اقامت و خروج را گرفته اید.و در واقع ویزا مدت زمان اقامت شما تاریخ ورود شما و همچنین تعداد دفعات ورود شما به کشور خاص و نوع ویزا (که شامل ویزای توریستی،ویزای تحصیلی،ویزای کاری و ویزای فرودگاهی میباشد.) را مشخص می نماید.مطالب مرتبط
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای کانادا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای کانادا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای کانادا

هزینه اخذ ویزا

هزینه اخذ ویزا

هزینه صدور ویزا توسط آژانس گردشگری پرسیا توس

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای اسپانیا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای اسپانیا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی اسپانیا