پورتو بانوس، منطقه ای تجاری مسکونی فوق لوکس که برای قشر ثروتمند که توسط خوزه بانوس یک سرمایه گذار محلی ساخته شد تا تفریحات اشرافی و خدمات تشریفاتی گران قیمت مانند رستوران ها، فروشگاه ها، قایق های تفریحی چند میلیون دلاری و جشن های شبانه را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند.