فستیوال آتش جشنی سنتی است که برای یادبود و بزرگداشت سنت جوزف در شهر والنسیا برگزار میشود. در طول این جشن عروسک های بزرگی که نمادی از اتفاقات جاری سال گذشته هستند در خیابان ها به حرکت در می آیند. مردم والنسیا نیز در همراهی این عروسک ها، لباس سنتی به تن کرده و در خیابان ها راه میروند، ساز میزنند و میرقصند. لاس فالاس ترکیبی از موسیقی، رنگ، رقص، خاطرات و شگفتی های اسپانیایی است و هر ساله تعداد زیادی توریست را به خود جذب میکند.