فستیوال آپریل سویل جشنی است که در اواخر ماه آپریل و اوایل ماه می در شهر سویل در استان آندولوسیای اسپانیا برگزار می شود.

جشن با رژه ی کالسکه ها و سواران آن ها که معمولا شهروندان سرشناس سویل هستند و لباس سنتی به تن دارند شروع میشود که به سمت ساختمان ماسترانزا میروند شروع می شود. در این میدان نبرد بزرگ گاوبازان و گاوهای وحشی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و نمایشی زیبا را برای تماشا گران اجرا میکنند. غذای سنتی این فستیوال نیز ماهی است که در شب افتتاحیه این جشن که به شب ماهی مشهور است سرو می شود.