هفته مقدس در اسپانیا مراسمی مذهبی است که به مناسبت ورود عیسی مسیح به اورشلیم توسط جنبش های مذهبی کاتولیگ در سراسر کشور دقیقا یک هفته قبل از عید پاک برگزار می شود. در طی این مراسم مردم تندیس هایی از چهره های مقدس را حمل کرده و با پوشیدن لباس ها و کلاه های مخصوص به توبه و دعای ربانی میپردازند.

هفته مقدس نسبت به سایر جشن های اسپانیایی تجربه ای متفاوت و روحانی است که هر سال مسیحیان را از سراسر دنیا به اسپانیا و سایر نقاط اروپا می کشاند.