فستیوال گاوبازی پامپلونا یک جشن بسیار بزرگ سالیانه است که در هر شهر پامپلونا به مدت یک هفته برگزار میشود. این جشن در روز ششم ماه ژوئیه ساعت 12 ظهر با شلیک یک راکت آتش بازی از تراس ساختمان شهرداری شروع و تا نیمه شب چهاردهم همین ماه ادامه پیدا میکند.

در روز مسابقه گاوبازی هزاران نفر در کوچه های قدیمی و باریک پامپلونا در مقابل 12 گاو میدوند و سعی میکنند خود را نجات دهند. با صدای اولین شلیک گاوها از داخل جایگاه آزاد می شوند. صدای شلیک دومی نشان میدهد که آخرین گاو از قفس آزاد شده گاوها توسط جمعیت و چند چوپان که از پشت گاو ها حرکت میکنند به سمت میدان گاوبازی شهر هدایت می شوند صدای شلیک سوم نشان می دهد که گاوها به میدان رسیده اند و شلیک چهارم پایان مراسم را اعلام میکند. دویدن در میدان گاوبازی به اتمام میرسد. گاوها به داخل میدان هدایت می شوند و در مسابقه ای جداگانه توسط ماتادورها کشته خواهند شد.

در طول این جشن هر شب مراسم آتش بازی باشکوه برگزار می شود و هزاران نفر در پارک اصلی شهر به تماشای آن مینشینند. فستیوال سن فرمین مشهورترین جشن اسپانیاست و سالانه حدود یک میلیون به اسپانیا سفر میکنند تا شاهد این رویداد باشکوه و هیجان انگیز باشند.