کشور اسپانیا بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده روغن زیتون در تمام دنیاست. این کشور حدود 45 درصد از کل روغن زیتون دنیا را تولید میکند و نیمی از این مقدار را به کشورهای دیگر صادر میکند. روغن زیتون اصلی ترین ماده اولیه برای آشپزی مدیترانه ای است. آب و هوای گرم، زمستان های معتدل و تابستان های گرم و طولانی اسپانیا را برای رشد درخت زیتون ایده آل کرده است.