1.ارتقای جایگاه ایران در زمینه گردشگری سلامت با تکیه بر ارائه خدمات مطلوب به مسافران مطابق با استانداردهای بین المللی روز دنیا

2.معرفی پتانسیل ها و ظرفیت ها ی موجود در ایران در زمینه گردشگری سلامت 

3.معرفی و همکاری با پزشکان متبحر ایرانی

4.معرفی و همکاری با بیمارستانها و مراکز درمانی تخصصی ایران

5.ارائه کلیه خدمات گردشگری .درمانی و  زیبایی  

6.ارائه خدمات مرتبط دیگر در تمامی زمینه ها اعم از مترجم، ترنسفرهای فرودگاهی و بیمارستانی، رزرواسیون هتل و بلیط ، پذیرش در مراکز درمانی و پیگیری روند درمانیمطالب مرتبط