بیمارستان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مراقبتهای پزشکی در ایران و تنها بیمارستان معتبر بین المللی در این کشور توسط کانادا و آلمان شناخته می شود.

این مرکز بهترین و با تجربه ترین ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و پزشکی از سراسر جهان و کشور را به خدمت گرفته و سعی در ارائه گزینه های درمانی به روز برای بیماران دارد. به منظور گسترش دانش پزشکی ، بیش از 153 کنگره ، کنفرانس ملی و بین المللی و کارگاه های آموزشی توسط بیمارستان رضوی تا پایان سال 2015 برگزار شده است. مهمترین آنها کنگره بین المللی جراحی قلب و عروق است که توسط بیمارستان رضوی از سال 2008 هر ساله برگزار می شود.