پس از سالها تجربه در زمینه گردشگری بین المللی ، پرسیا توس طیف جدیدی از خدمات را در زمینه توریسم سلامت ارائه می دهد:

  • همکاری با بخش IPD بهترین بیمارستان ها
  • ویزای T برای بیمار و همراهش
  • اسکان در بهترین هتل ها ، از جمله گروه زنجیره ای هتل های ما
  • همراهی تیم فنی ما در طی معالجه پزشکی
  • ارائه بهترین خدمات با پشتیبانی لجستیکی از دفاتر مامطالب مرتبط