بیمارستان چشم پزشکی نور اولین بیمارستان خصوصی فوق تخصصی چشم پزشکی در ایران است. این مرکز دارای امکاناتی مانند سیستم ارجاع ، خدمات مشاوره فوق تخصصی ، تیمی آگاه و با تجربه از چشم پزشکان ، تجهیزات تشخیصی و درمانی مدرن و پرسنل مجرب و در محیطی زیبا و آرامش بخش طیف کاملی از خدمات چشم پزشکی را به بیماران ارائه می دهد. بیمارستان چشم پزشکی نور به دلیل داشتن فناوری پیشگام و تکنیک های علمی برجسته به مرکز برتر چشم پزشکی در ایران و خاورمیانه تبدیل شده است.