1- تسهیلات مذکور به اشخاص زیر تعلق می گیرد : - مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی . - اشخاصی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می نمایند .

2-شما می توانید  تا سقف 100.000.000 میلیون تومان یا 1000.000.000 میلیارد ریال بنا به تشخیص خود تقاضای تسهیلات سفر نمایید .

- بدیهی است با توجه به حقوق و معدل حساب عدد درخواستی باید متناسب باشد تا وام درخواست کننده مورد موافقت گردد .

3- پس از موافقت بانک با تقاضای دریافت تسهیلات ، مبلغ پیش فاکتور بصورت اعتبار در حساب کاربری شخص مسافر شارژ می گردد و مشتری می تواند طی مدت 2 سال با مراجعه به پنل کاربری خود اقدام به خرید آنلاین خدمات گردشگری نماید .

4- تمام مبلغ تسهیلات دریافتی بایستی در خرید تورهای مسافرتی استفاده گردد و چنانچه مشتری در مدت زمان 2 سال ، به هر دلیلی نتواند از اعتبارشارژ شده در پنل کاربری خود استفاده نماید و یا قسمتی از اعتبار مذکور باقی بماند ، پس از کسر هزینه خدمات شرکت پرسیا توس ، اعتبار باقیمانده به حساب تسهیلات گیرنده مسترد خواهد شد .